Mokslinių tyrimų grupės

Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose

Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose
Prof. dr. (HP) Egidijus Anisimovas, egidijus.anisimovas@ff.vu.lt

Daugiau


Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose

Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose
Prof. dr. Darius Abramavičius, darius.abramavicius@ff.vu.lt


Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose

Nepusiausvyrieji fotoindukuotieji vyksmai molekulių agregatuose

Prof. dr. Darius Abramavičius, darius.abramavicius@ff.vu.lt


Sužadinimų dinamika ir relaksacijos reiškiniai

http://valkunas.ftmc.lt/ 

Prof. Habil. dr. Leonas Valkūnas, leonas.valkunas@ff.vu.lt